ห้องประชุม 304

จำนวนที่นั่ง : 20 ที่นั่ง

งอุปกรณ์ประจำห้อง : ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ระบบเน็ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ จอ HDTV

จองห้องประชุม