ห้องประชุม 217

จำนวนที่นั่ง : 74 ที่นั่ง

งอุปกรณ์ประจำห้อง : ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ระบบเน็ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ จอรับภาพ

จองห้องประชุม