หัวข้อที่นิยมใช้

หัวข้อที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเปิดการตรวจสอบคณะสังคมศาสตร์ 16032564_210322__11
การประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมกันภัย
7 DSC_8349
การประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน วิทยาลัยศาสนศึกษา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา
DSC_1970
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
IMG_9665
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน ศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 308 สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
IMG_0377
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
IMG_0443
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ งานตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
IMG_0326
กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ หน่วยตรวจสอบภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการดำเนินงาน

Plan-Actual 2022

Plan (12 months)
Actual (8 months)

Data as at May 19, 2022

Satisfaction Assessment 2021

ประโยชน์ที่ได้รับ (4.70)
การติดต่อสื่อสารและทักษะวิชาชีพ (4.68)
ทักษะ และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (4.62)
ความพึงพอใจในภาพรวม (4.55)