การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)

วันที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลากิจกรรม 8.30-16.30 น.

สถานที่
ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร MU AUN-QA Assessor

สื่อ/สิ่งพิมพ์
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0 2849 6059
นางสาววิไลรัตน์ สังพงศ์, นางสาวกัทลี คุรุกุล
vilairat.san@mahidol.edu
kattalee.gur@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ


เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X