การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 2017


วันที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียน 13.00 - 13.30 น.
เวลากิจกรรม 13.30 - 15.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้เกี่ยวข้อง ส่วนงานละ 1- 2 ท่าน

สื่อ/สิ่งพิมพ์
กำหนดการ
เอกสารประกอบกิจกรรม

มีข้อสงสัย/ผิดพลาด
ติดต่อเราได้ที่ 0-2849-6062-4
วันธกาลย์ เสาศิริ
wantagan.sao@mahidol.edu
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

X