Mahidol University l Photo Gallery  

 
 

Facebook

Twitter YouTube
 
 
พิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับเหรียญจาก "มหิดลเกมส์"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์" ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 19 ชนิดกีฬา

"มหิดลเกมส์" เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ เสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปีนี้ นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รวม 70 เหรียญ เป็นเหรียญทอง 19 เหรียญ เหรียญเงิน 26 เหรียญและเหรียญทองแดง 25 เหรียญ คะแนนรวมทั้งสิ้น 198 คะแนน ได้รับการจัดอันดับที่ 3 รองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
     
 

MU Webmail

Student Webmail

VPN

ข่าวรับสมัครงาน

MU Must Know

Photo Gallery

IT Service

แผนที่มหาวิทยาลัย

   
 
 

Copyright © 2012 By Public Relations, Office of the President, Mahidol University. All rights reserved.
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6208-10