Mahidol University l Photo Gallery  

 
 

Facebook

Twitter YouTube
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานให้การต้อนรับ นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการบริหารจัดการอาคาร การซ่อมบำรุง และการให้บริการยานพาหนะ โดยมี นายไพรัตน์ แดงเอม หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายวดิษ บุญคำภาว์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ บรรยายเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 
     
 

MU Webmail

Student Webmail

VPN

ข่าวรับสมัครงาน

MU Must Know

Photo Gallery

IT Service

แผนที่มหาวิทยาลัย

   
 
 

Copyright © 2012 By Public Relations, Office of the President, Mahidol University. All rights reserved.
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6208-10