กลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
(Research and Academic Section)

งานวิจัย
(Research Unit)

ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
(Sunisa Sangvirotjanapat)
ตำแหน่ง นักวิจัย
Email : sunisa.sav@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญชนก วีระศิริ
(Kwanchanok Virasiri)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : kwanchanok.vir@mahidol.edu

นางสาวพัทธ์วิรา บุญจริง
(patwira boonjing)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : patwira.boo@mahidol.ac.th

งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)

นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
(Tanavat Kaensaksiri)
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email : Tanavat.kae@mahidol.edu

นางจุฑาธิป แผลงชีพ
(Jutatip Plangcheep)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : jutatip.khw@mahidol.edu

gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.