กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
(Business Development Section)

งานการตลาดและจัดกิจกรรม
(Marketing and Events Unit)

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล
(Sirintip Suraboonkul)
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์
Email : sirintip.sur@mahidol.ac.th

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(Public Relations and Corporate Communication Unit)

นายจักรพล คนเที่ยง
(Jakkapol Konthaing)
ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
Email : jakkapon.kon@mahidol.ac.th

นางสาวบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง
(Bunyanee Sirphochang)
ตำแหน่ง นักนิเทศศิลป์
Email : bunyanee.sri@mahidol.ac.th

นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
(Suttipong Srisawat)
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
Email : suttipong.sri@mahidol.ac.th

gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.