กลุ่มงานบริหาร
(Administrative Section)

งานบริหารทั่วไป
(General Administration Unit)

นางสาวธนภรณ์ บุญเปล่ง
(Thanaphorn Boonpleng)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : thanaphorn.bop@mahidol.ac.th

นางสาวพัฒน์นรี รัตนสุวรรณ
(Patnaree Rattanasuwan)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : patnaree.rat@mahidol.ac.th

งานสวนและภูมิทัศน์ (Garden and Landscape Unit)

งานสวนและภูมิทัศน์

นายอำพล บุญเปล่ง
(Ampon Boonplang)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
(ชำนาญงาน)
Email : ampol.bon@mahidol.ac.th

นายบรรจง ศิลา
(Banjong Sila)
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
Email : banjong.sil@mahidol.ac.th

คนสวน

นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญคุ้มครอง
(Thanyaluk Boonkumkrong)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : thanyaluk.boo@mahidol.ac.th

นายสวัสดิ์ ภิรมย์น้อย
(Sawad Piromnoi)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : sawad.pir@mahidol.ac.th

นายจรินทร์ พิรุณโปรย
(Jarin Piroonprol)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : jarin.pir@mahidol.ac.th

นายศรัณย์ หนูวงษ์
(Saran Hnuwong)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : saran.hnu@mahidol.ac.th

นายมานัส ยี่สง
(Manas  Yeesong)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : Manas.yee@mahidol.ac.th

นายอำนวย กรุกรัมย์
(Amnuay Krugram)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : Amnuay.kru@mahidol.ac.th

นายศักดิ์สิทธ์ ใจเลิศ
(Saksit chailoet)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : saksit.cha@mahidol.ac.th

นายธีระพันธ์ ใยวังหน้า
(Teerapun yaiwangna)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : teerapun.yai@mahidol.ac.th

นางสาวสุพัตรา กรีมาบุตร
(Supattra  Kreemabut)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : Supattra.kre@mahidol.ac.th

นายเดชา สายด้วง
(Dacha Saiduang)
ตำแหน่ง คนสวน
Email : dacha.sai@mahidol.ac.th

gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.