ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัมพ์


ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์


ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
และ
ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.