Sireepark Webinar ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ผักผลไม้ใกล้ตัวก็เป็นยาได้”
23 December 202131
การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 1/2565
14 January 202231

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดรถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ถวายมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายจตุปัจจัย ดอกไม้ธูปเทียน และปิ่นโตภัตตาหารเช้า และเพล และกล่าวอวยพร เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ 2565
.
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนงาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
.
gdpr-image
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน.