03/08/2020

“ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2563

05/08/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

05/08/2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

25/09/2020

“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2563

28/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการเสวนา Sexual Harassment (I can Say)

01/02/2021
20210201_scholarship_banner

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2563

22/02/2021

อัตราค่าธรรมเนียมห้องพักรายเดือน หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

25/02/2021
20200225_soldier_banner

รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2564

25/02/2021

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก