กองกิจการนักศึกษา มหิดล

นักศึกษานักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน

ทุนสวัสดิการ: ทุนนักศึกษาช่วยงาน


หากต้องการสมัครทำงานพิเศษกับทางมหาวิทยาลัย สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

  • ใบสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาเรียน

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อดาวน์โหลดใบสมัครแล้ว ให้กรอกใบสมัคร และสามารถนำมายื่นได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1 ยื่นใบสมัครที่เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) หรือ
2.2 ยื่นใบสมัครที่เจ้าหน้าที่คณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คณะหรือวิทยาลัยจะรวบรวมและส่งใบสมัครมายังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีส่วนงานเปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เจ้าหน้าที่ (กองกิจการนักศึกษาหรือส่วนงาน) จะทำการคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัคร และติดต่อไปยังนักศึกษา เพื่อสอบถามและยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ (กองกิจการนักศึกษาหรือส่วนงาน) ส่งนักศึกษาช่วยงานไปยังส่วนงานที่รับสมัครนั้นๆ

สำหรับค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

  1. ทำงานส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ค่าตอบแทนตามประกาศดังต่อไปนี้
  • ค่าตอบแทน 300 บาท (ทำงาน 8 ชั่วโมง) ต่อวัน
  • ค่าตอบแทน 150 บาท (ทำงาน 3 ชั่วโมงครึ่ง) ต่อวัน
  • หากทำงานเป็นรายชั่วโมงจะได้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
  1. ทำงานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ หน่วยงานนั้นๆ มีการตั้งงบประมาณด้วยตนเอง

ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนด

หากนักศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

02-8494514 (พี่อะตอม กองกิจการนักศึกษา)

Mahidol.friends@gmail.com

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 สัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน