19/02/2021

รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร MU health hub

10/03/2021
20210310_health

📢📢 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ สบายๆ อยากถามเรื่องสุขภาวะทางเพศเรื่องอะไรก็ให้ถามมา 💬

01/04/2021

CPR Road Show

17/06/2021

120 | เส้นทางสุขภาพดีในมหิดลศาลายา

Pathway for health: Walk-run way and bike lane for exercise Bicycle-Friendly University Mahidol University commits to the use of sustainable modes of transport and encourages staff […]
17/06/2021

121 | สนามกีฬาและที่ออกกำลังกาย ที่มหิดล ศาลายา

Sport Facilities and Equipment Mahidol Univerisity provides accessible recreation and sports facilities to promote healthy lifestyles and well-being for our students and staff as well as […]