19/08/2021

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

19/08/2021

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

24/08/2021

ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของการทำงาน We are Safety Star

26/08/2021

Read to Learn#3

27/08/2021

กิจกรรม Innovation for Campus Sustainability Contest 2021 💡 รอบชิงชนะเลิศ 💡

30/08/2021

Online Townhall Meetings ครั้งที่ 2

01/09/2021

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

07/09/2021

Cryptocurrency และ Blockchain Technology การซื้อขายในตลาดเงินดิจิทัล และรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชน

09/09/2021

โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564