20/04/2021
20210420_jobbkk

“เทคนิคการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ”

21/04/2021

Workshop ตัดต่อวิดีโอบนมือถือด้วย Kinemaster

22/04/2021
covid_banner

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

23/04/2021
covid-19_banner

การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ Covid – 19

28/04/2021
20210428_f_banner

เลื่อน จัดการอบรม “ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยทางเทคนิค”

28/04/2021
20210428_banner

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563

03/05/2021
20210503_banner

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

12/05/2021
vacine_banner

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคคลากร ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกัน COVID- 19 ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

12/05/2021

“Less is More” Less Plastic More Life ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน