ทุนภายนอก
บริษัท / ห้างร้าน / ธนาคาร
 1. บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอ.ที.อี มัสกาตี จำกัด
 3. ธนาคารไทยพาณิชย์
 4. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 5. สมาคมเพื่อนชุมชน
 6. บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
 7. เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
 8. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (จำกัด) (เทสโก้ โลตัส)
 9. กองทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
 10. บุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา
 11. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
 12. ธนาคารกรุงไทย (โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต)