ปลุกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ
23/09/2021
การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
30/09/2021

Plank แปลงร่าง เสริมสร้างแกนกลางลำตัว สำคัญอย่างไร?

✨เตรียมตัวพบกับ สาระสุขภาพออนไลน์ สำหรับชาวมหิดล
Next episode : Plank แปลงร่าง เสริมสร้างแกนกลางลำตัว สำคัญอย่างไร? 💪
——————-
📍โดย อาจารย์ ดร. ชลชัย อานามนารถ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
——————-
📍ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น.
รับชมผ่าน Facebook Live กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
——————-
พิเศษ ‼ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน เพียง Scan QR Code หรือ https://forms.gle/KHR6MDgvLEJ9WCsN7
และเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
🔥รับชั่วโมงกิจกรรม (AT) ด้าน Health Literacy จำนวน 1 ชั่วโมง 🔥
——————-
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พี่เพชร/พี่มาร์ท โทร. 02-849-4525 หรือ 087-017-7940