กิจกรรมนักศึกษา มหิดล
“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”
14/01/2021
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดการความเครียด
20/01/2021

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Covid19
Covid-19
Covid-19

มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ (Mahidol University offers accident and COVID-19 insurance to all students)

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดทำประกัน (Students eligible for the COVID-19/Accident Insurance Coverage)
1. – ก่อนปริญญาตรี (Pre-College)
– ปริญญาตรี (Undergraduate)
– ปริญญาโท (Master’s)
– ปริญญาเอก (PhD)
2. ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นกรณีได้รับการผ่อนผัน (Students already paid the tuition fees, unless being waived)

บริษัท (Company)
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (Deves Insurance Public Company Limited)

ระยะเวลาคุ้มครอง (Period of insurance)
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 19 มีนาคม 2565 (from February 1st, 2021 to March 19th, 2022)

วงเงินคุ้มครอง (Coverage limit)
– คุ้มครองโควิด 50000 บาท (COVID-19 50,000 THB)
– คุ้มครองอุบัติเหตุ 10000 บาท (Accident 10,000 THB)
(เฉพาะในกรณี การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เท่านั้น)
(the accident insurance policy covers only in the case of loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability resulted from accidents)

การจัดทำประกันมหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อมูลนักศึกษา ดังต่อไปนี้ (The university provides these following information to the insurance company from January 20th, 2021)
– ชื่อ-สกุล (Name-Surname)
– ชื่อส่วนงาน (Department)
– เลขที่บัตรประชาชน (Identification number)
– วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)
– อีเมล (Email)
– เบอร์โทรติดต่อ (Phone number)
ให้กับบริษัท ในวันที่ 20 มกราคม 2564

กรณีนักศึกษาไม่ประสงค์จะทำประกัน ให้แจ้งปฏิเสธผ่านช่องทางออนไลน์ bit.ly/NonConsentForm หรือ QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2564 หากไม่แจ้งภายในกำหนด จะถือว่าท่านยินยอมให้ทำประกัน (Provided that students do not want to enter into the COVID-19/Accident Insurance Scheme, please fill out the form online via bit.ly/NonConsentForm or scan the QR code from 17th-19th Jan 2021. If students are not informed of students’ reservation not to enter into the above-mentioned insurance scheme, it is automatically assumed that students give their consents to be enlisted in the scheme.)

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กองกิจการนักศึกษาได้ที่ (Any questions, please contact: Division of Student Affairs at)
Inbox Facebook : https://m.me/muopsa
Line Bot : @mustudentaffairs

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save