รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษะที่ 2 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี)
06/08/2020
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (สำหรับผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่)
31/08/2020

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2564

 แนวปฏิบัติ (ส่วนงาน) ในการรับ-ส่งเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปี 2564

 แบบคำร้อง ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ 2564

  แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อนักศึกษาผู้ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564