กำหนดวันเปิดให้บริการห้องกีฬา (ห้องสควอช ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิส)
26/06/2020
ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
06/08/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
พบกับอธิการบดี ศิษย์เก่า และพี่ ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และความสนุกสนาน ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online

Online – เตรียมตัวให้พร้อมและรับชมผ่านทาง fb.com/Mahidol ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป