โครงการปี้หื้อน้อง: ชมรมชาวเหนือเยือนถิ่น ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า สืบสานวัฒนธรรมเมืองล้านนา อาสาแต้มสีเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเหนือ
26/05/2020
ชาวใต้เยือนถิ่นเมืองเอก ภาคตะวันออก ศึกษาวัฒนธรรมชาวเล เรียนรู้สู่แดนใต้
26/05/2020

เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

เรียนรู้วัฒนธรรม งามล้ำถิ่นอีสานไทย ณ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากภาคอีสานมีวัฒนธรรม จารีต ประเพณีที่หลากหลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและมีความงดงาม ควรค่าแก่การเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีและวิถีชีวิตของภาคอีสานให้กับนักศึกษาที่สนใจ โดยเป็นการเรียนรู้จากชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่งดงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ

6 – 10 มกราคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ

โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี

2.ชุมชนบ้านกุดเชียงมี

3.ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน

2.เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวิถีชีวิตของชาวอีสาน

3.เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นและฝึกการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม

โรงเรียนและชุมชนบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

79 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

เกิดความตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอีสาน ทำให้เกิดแนวทางที่จะอนุรักษ์และสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อไป รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับชุมชน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save