ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
03/12/2018
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561
06/02/2019

ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

ห้องกีฬา (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส, ห้องสควอช) ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ปิดให้บริการ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561