มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”
05/11/2018
ประกาศ!! รับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ APYE Thailand – Asia Pacific Youth Exchange – Thailand 2019 
28/11/2018

50 Goodness for the 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University Awards.

Mahidol students, staff and alumni are invited! to send your goodness to join and be selected to be one of 50 Goodness for the 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University Awards.

During the year of 50th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University’s Name and 131st Anniversary of Mahidol University from 24th September 2018 to 24th September 2019, we invite Mahidol community to do a simple act of kindness or service, in their own way, to the benefit of others under Mahidol Day of Service: Join. Your way.

 

Awards selection criteria.

The activities or projects should be

  1. 1. done by Mahidol Students, Staff, Alumni and Divisions/Faculties.
  2. 2. altruism focused as Mahidol University’s Philosophy “True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind” are eligible for these awards.
  3. 3. a powerful inspiration to others to do good things.
  4. 4. Done from 24th September 2018 to 24th September 2019.

 

How to join

You can tell us about your activity or project by sharing your photos or videos with your story at https://mahidol.ac.th/dayofservice/?page_id=1042 (บอกสิ่งดีๆ ที่เราทำ) and share on your social media with “Public” post setting and use 2 hashtags #MahidolDayofService and #50ความดี50ปี

Please visit us at https://mahidol.ac.th/dayofservice for more info.