แนวปฏิบัติการ รับ – ส่ง หลักฐานขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ
24/09/2018
รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” 
26/10/2018

หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health) ปรับเวลาการให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health) ปรับเวลาการให้บริการ ดังนี้
– เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
– แพทย์ตรวจวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

MU Health (Salaya) Service hours (Starts November 1, 2018)
– Opening hours : Mon. to Fri. 8.30 a.m. to 5.00 p.m.
– Closed on Sat., Sun. & Public Holidays

* Doctor hours : Mon. to Fri. 11.00 a.m. to 1.00 p.m.