“เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน”ละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่
29/03/2018
โครงการ Mahidol Friends for Friends (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2560
20/06/2018

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ในพิธีเปิด ” นาฏยปรีติยานันท์ ” กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานและมีการแสดงของนักศึกษา