รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
19/08/2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
08/09/2021

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564

ทุนละ  45,000  บาท ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติใน สาขาหรือคณะ ดังนี้ คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ , บัญชี , นวัตกรรม , เกษตรศาสตร์ , เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น
 1. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80
 2. เป็นผู้สูญเสียบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19 (มีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด 19)
 3. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ไม่เป็นผู้ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
 4. มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา
 5. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะจากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564 พร้อมด้วยเรียงความ เขียนถึงวัตถุประสงค์และความจําเป็นในการศึกษาต่อ จํานวน 2 หน้า A4 แนบภาพประกอบความเป็นอยู่โดยละเอียด และต้องมีข้อความรับรองจาก “ส่วนของคุณครู/เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลทุนการศึกษา” (ในใบสมัคร หน้า 2) ให้ครบถ้วน
 2. สําเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตของบิดา หรือมารดา หรือผู้มีอุปการะคุณจากการแพร่ระบาดโควิด 19
 3. เอกสารรับรองทางการศึกษา /ผลการเรียน
 4. สําเนาบัตรประชาชน
 5. สําเนาทะเบียนบ้าน
 6. รูปถ่าย (ที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป

หมายเหตุ:

 1. หลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด ให้บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .pdf หรือ .jpg
 2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ เขียนด้วยลายมือบรรจง เท่านั้น
 3. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถรับรองและลงความเห็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร:  ใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:  รายละเอียดโครงการ

ขอให้นักศึกษากรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

แล้วส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยตรง

ไปที่ Email : CSR@THAICITY.CO.TH  เท่านั้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 849 4512 (พี่แอ้)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save