ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน”
01/10/2019
SCB ใจดี มีของมาแจกมากมาย แค่มีแอป We Mahidol ก็ลุ้นรับสิทธิ์
02/09/2019

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม อบรมโครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม

อบรมโครงการ “Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ”

วิทยากร : โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่านเครือข่ายธนาคาร กลุ่มธุรกิจเครือข่าย

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง SCB Investment Lab ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code


หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/yFCLD5W61cwJN9Gs9

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-849-6066,6095