ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา
26/07/2019
การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
06/09/2019

“MU SDGs Talk”

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม “MU SDGs Talk”
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ บริเวณโถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุค MU SDGs
หรือสอบถาม คุณสุฑานาศ สุยพงษ์พันธ์ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โทรศัพท์ 0-2441-4400 ต่อ 1121-3
หรือทาง email: sustainmu@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี้ คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/5170/