กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
02/08/2019
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
13/08/2019

โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)

คณะผู้บริหารจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อหารือการจัดโครงการ ASEAN in Today’s World ปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมต้อนรับ