โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)
09/07/2019
โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)
06/08/2019

กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 – 21.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภายในงานน้อง ๆ ชั้นปี 1 ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา หรือที่เรียกว่าบ้านมหิดล จะได้รับข้อมูลในการพักอาศัย การใช้ชีวิตในหอพัก
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยจาก พี่อ้อย พี่ฉอด ในการให้คำปรึกษาน้อง ๆ และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตแบบเป็นกันเอง