สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
30/07/2019
ทุนการศึกษา บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
13/08/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลักษณะที่ 1 กยศ.เดิม และลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม  ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนชั้นปี) “

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 1 :  รายชื่อผู้ผ่านการให้กู้ยืมฯ ลักษณะที่ 1  (กยศ.เดิม)
เอกสารแนบหมายเลข 2 :  รายชื่อผู้ผ่านการให้กู้ยืมฯ ลักษณะที่ 2  (กรอ.เดิม)