ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา
15/07/2019
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562
23/07/2019

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

เราหายใจทุกวันนี้มีอ๊อกซิเจนเท่าไหร่?
แล้วมลพิษละเท่าไหร่?
เวทีนี้มีคำตอบ!
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชวนน้องๆ เปิดประสบการณ์
สร้างความรู้ใหม่ๆ ในงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
งานประชุมที่จะเปิดโลกทัศน์ พัฒนาความรู้ ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
ในวันที่ค่า PM 2.5 ทะลุเพดานความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 06.45 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDNXupeHRkXlFH6H7JeFrTk3pB-cQCEd3wjdj-Qa4B173pA/viewform

สวัสดิการ
รถรับ-ส่ง จาก มหิดล ศาลายา – ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/ น้ำดื่ม

รับ AT (Activity Transcript) 7 ชั่วโมง!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่หลิน กองกิจการนักศึกษา 0-2849-4657