อัตราการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยามหิดล ศาลายา พ.ศ. 2562
17/06/2019
“ทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม” ประจำปีการศึกษา 2562
03/07/2019

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2562

คณะ/สาขา ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ทุน
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 ทุน
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ทุน

นักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร >>>click<<<

ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัคร ได้ที่คณะต้นสังกัด หรือ ส่งมายัง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-849-4512

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด >>>click<<<