โครงการ The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd AUN Student Affairs Network
22/02/2019
Nanyang Technological University ศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา
11/03/2019

MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดลครั้งที่ 6

ภาพบรรยากาศงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดลครั้งที่ 6 และโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา