รายชื่อนักศึกษากยศ. ปีการศึกษา 2561 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
26/11/2018
ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
07/12/2018

ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

ห้องกีฬา (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส, ห้องสควอช)
ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ปิดให้บริการ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561