กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
12/12/2018
ห้องกีฬา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปิดให้บริการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
03/12/2018

รายชื่อนักศึกษากยศ. ปีการศึกษา 2561 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2561 ที่มหาวิทยาลัยได้รับการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย และได้ทำการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว