พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2561
12/09/2018
โครงการ Asia Pacific Youth Exchange
10/01/2019

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 จัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งภายในงานจะได้พบกับคณะ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ Mahidol Admission, Mahidol Open House, Mahidol Festival, Mahidol Museum and Mahidol Tour

โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้