หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU: SURF)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
•   Letter of Support
•   แบบฟอร์ม RMD 01/2562: หนังสือขออนุมัติส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและลงนามในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/หนังสือนำส่ง
•   แบบฟอร์ม RMD 02/2562: หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัย และขอมอบอานาจลงนามสัญญา/ลงนามสัญญา
•   แบบฟอร์ม RMD 03/2562: หนังสือนำส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยฉบับลงนามครบทุกฝ่าย และขอขึ้นทะเบียนโครงการ
•   แบบฟอร์ม RMD 04/2562: หนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 05/2562: ตารางแจกแจงงบประมาณโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 06/2562: หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงินทุนโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 07/2562: หนังสือขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/รายงานการเงินโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 08/2562: หนังสือขอนำส่งรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติปิดโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 09/2562: ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 10/2562: หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนต่างประเทศ
•   แบบฟอร์ม RMD 11/2562: หนังสือนำส่งสัญญารับทุนวิจัยไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 12/2562: หนังสือแจ้งรหัสทะเบียนโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 13/2562: หนังสือแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 14/2562: หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 15/2562: หนังสือนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 16/2562: หนังสือขอปิดโครงการและนำส่งเงินคงเหลือไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 17/2562: หนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 18/2562: หนังสือขอยุติโครงการไปยังแหล่งทุน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save