จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานวิจัยที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms) เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Infectious Agents) แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ (Arthropod Vectors) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Mahidol University Biosafety Subcommittee) ขึ้นมาเพื่อ
•   วางระบบและมาตรการตรวจสอบและควบคุมงานวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค รวมทั้งแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
•   ควบคุมดูแลการสั่งซื้อสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากงานวิจัยและ/หรือการผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ หรือมีแผนที่จะปล่อยสิ่งมีชีวิตดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม
•   พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัย พร้อมทั้งติดตามผลประเมินตรวจสอบการดำเนินงาน
•   รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้คณะกรรมการความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดลทราบ

BIOSAFETY GUIDELINES

BIOSAFETY_GUIDELINE_MU

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines)
จัดทำโดย : คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save