ติดต่อศูนย์เครื่องมือศาลายา

ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
   ชั้น 1 อาคาร Main Building สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

   เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  0 2441 9522   Intraphone 8+20 1148 – 9
    0 2441 9582

  opscif@mahidol.ac.th, opscif@gmail.com

  ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล