ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

December 7, 2020

Funding Opportunity Announcement (FOA) [December 7, 2020]

December 2, 2020

การบรรยาย เรื่อง “การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และกลยุทธการเพิ่มการมองเห็น ของผลงานวิจัย (Research Visibility)”

December 2, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564

November 30, 2020

AHRC Global Challenges Research Fund (GCRF) Urgency Grants Pilots

November 26, 2020

Funding Opportunity Announcement (FOA) [November 26, 2020]

November 24, 2020

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564