สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3
January 3, 2023
Wellcome Trust เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ Discovery Research ประเภท Early – Career Awards
January 6, 2023

EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย ในหัวข้อที่กำลังเปิดรับข้อเสนอ ดังนี้
•   Marie Sklodowska-Curie Actions – Staff Exchanges 2021 Call Results
•   Marie Sklodowska-Curie Actions – COFUND 2021 Call Results
•   Marie Sklodowska-Curie Actions – Postdoc Fellowship Call 2022 Handbook Published
•   Marie Sklodowska-Curie Actions – Matchmaking Platform
•   Marie Sklodowska Curie Actions – Funded PhD Opportunities in Europe

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean