ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

AHRC Global Challenges Research Fund (GCRF) Urgency Grants Pilot
January 30, 2020
สนช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)
February 14, 2020

British Council Thailand เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในโครงการ FameLab Thailand ปี 2020  

โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาที ในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับ และได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการ และผู้ฟัง
ผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
รางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะ FameLab Thailand ปี 2020 จะได้รับทุนวิจัยมูลค่ากว่า 60,000 บาท เลือกเยี่ยมชมห้องแล็บใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร และเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เดินทางไปแข่งขันเวทีโลกที่สหราชอาณาจักร

ผู้สนใจสามารถส่งวิดีโอสมัคร FameLab เล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน 3 นาที ได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มีนาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   www.britishcouncil.or.th/famelab