EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
December 11, 2019
วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563
January 13, 2020

สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8 – 11”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) – สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8 – 11”  

รุ่นที่ 8 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

รุ่นที่ 9 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดขอนแก่น
จัดระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 10 (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา
จัดระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 11 (ภาคกลาง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จัดระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่:
   http://pdms.arda.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  www.arda.or.th