วช. ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (S – Curve)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
October 22, 2019
EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
December 11, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

Latest EURAXESS ASEAN Guide to Research Funding &
Fellowship Opportunities in Europe now available
here

European Funding and Fellowship Calls Open Now

ERC Consolidator Grants – Call open until 4 February
Consolidator Grants may be awarded up to € 2 million for a period of 5 years. Researchers of any nationality with 7-12 years of experience since completion of PhD are eligible. Details here

Call for Proposals: Philippines-France Research Collaboration 2020-2022. Deadline 1 February 2020
The program aims to encourage new collaborations through exchanges between Filipino and French research laboratories involving significant participation of young researchers (Ph.D. and Post-Doctoral). Details here

The 2020 Franco-Thai Scholarship Programme is Open Now. Deadline 19 February 2020
The Franco–Thai Scholarship Program aims to support Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions, at Master’s degree or PhD level. Details here

Call in France – Eiffel Excellence Scholarships for PhD and Master’s Degrees in 2020
Masters ( 12 – 36 months) and and PhD Scholarships for research periods in France of up to 12 months. Students from ASEAN are eligible. Deadline 9 January 2020. Details here

First Call for Proposals under the Thailand-Spain Innovation Programme in Life Sciences. Deadline 24 January 2020
This Call is open to collaborative R&D projects in Regenerative & Precision Medicine • Functional Foods • Natural-based products • Medical Devices & Robotics • Clinical Research • IT Health applications. Details here

Belgium: Global Minds Doctoral Scholarships Programme at KU Leuven for Developing Countries
An opportunity for exceptional students from Cambodia, Philippines, Indonesia and Vietnam to obtain their PhD from the largest university of Belgium. Details here

Switzerland: ETH Fully Funded Student Summer Research Fellowships in Computer Science
The programme offers undergraduate and graduate students the opportunity to gain their first research experience in an area of their choice. The fellowship takes place during July – August 2020. ASEAN students eligible. Details here

Spain: 35 PhD Fellowships in Nanotechnology. Researchers from ASEAN Eligible
An opportunity to participate in up to 9 stimulating research projects to be carried out in a multidisciplinary and international research team in the fantastic city of San Sebastian. Details here

Spain: 35 PhD Fellowships at IdiPAZ Institute for Health Research in Madrid. Researchers from ASEAN Eligible
Opportunities focused on addressing PhD research projects in STEM disciplines: life sciences and health, experimental sciences, physics, chemistry and mathematics. Details here

Austria: Fully-Funded PhD Positions in Biology, Computer Science, Data Science & Scientific Computing, Mathematics, Neuroscience, and Physics
Fully-funded PhD positions in biology, neuroscience, mathematics, computer science, physics, and data science, in a world-class research environment. Applicants from ASEAN are eligible. Details here

Ireland: Postdoc fellowships in Computer Science/Software Engineering. Researchers from ASEAN Eligible
The programme will fund 26 fellowships for researchers who either have a PhD degree or who have at least 4 years equivalent full-time equivalent research experience. IT Tralee and all seven Irish universities are participating in the ALECS programme. Details here

Ireland: 50 MSCA Fellowships in Dairy Processing Technology. Researchers from ASEAN Eligible
This is a fantastic opportunity for experienced researchers worldwide to develop their careers in market-focused applied research in the Dairy Processing Technology Centre in Ireland. Details here

Ireland: Postdoc Fellowships in ICT. Researchers from ASEAN Eligible
This is a a great opportunity for you to become a leader in ICT and help drive the innovation and standards agenda. 6 Irish research institutions will train and develop the next generation of ICT leaders. Details here

15 PhD Positions in the EU Funded SOLARCHEM Project. Researchers from ASEAN Eligible
The SOLAR2CHEM project will train 15 early stage researchers in the area of solar chemicals production and usage in technical, economic and policy aspects. The consortium is formed by 12 beneficiaries including 9 academic and 3 non-academic organisations. Details here

15 Fully funded PhD Positions in the Marie Skłodowska-Curie Project: C-PlaNeT – Bringing Plastics into the Circular Economy
C-PlaNeT is a consortium of high-profile universities, research institutions and companies located in Belgium, Germany, the Netherlands, Austria, United Kingdom, Switzerland, Denmark and Greece offering PhDs focused on the design, processing, use and reuse of plastics. Details here

News and Events

Calling all Researchers in Ho Chi Minh City. European Funding and Fellowship Opportunities Event at the Ho Chi Minh City University of Technology
Are you interested in advancing your research career in Europe? Do you want to collaborate with European research partners? Are you looking for a PhD or Postdoc position? Do you need research funding? Please join us at the Ho Chi Minh University of Technology on Wednesday 27 November 2019. Register here

ASEAN Emerging Researchers Conference 9-10 December, Malaysia. Call for Abstracts
EURAXESS ASEAN is a proud supporter of the ASEAN Emerging Researchers Conference 2019 which will be hosted at Sunway University, Sunway City, Malaysia on 9 & 10 December 2019. The ASEAN Emerging Researchers Conference 2019 aims to create a platform for researchers from the ASEAN region and the ASEAN research diaspora to drive research excellence in the region. Deadline for abstracts 7 November. Details here