วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
August 15, 2019
IAEA เปิดรับข้อเสนอโครงการในหัวข้อ Effective Use of Dose Projection Tools in the Preparedness and Response to Nuclear and Radiological Emergencies
August 19, 2019

กิจกรรม “Entre Talk” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สู่การทำธุรกิจ Startup

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “Entre Talk” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สู่การทำธุรกิจ Startup

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWYK5mIFN9z3nbUG-nHL67BDOylKN7twiT5C5um_VHuhXW5A/viewform