ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (TTSF) ประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562
August 7, 2019
วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563
August 15, 2019

EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันนำเสนอผลงานในงาน Falling Walls Lab Competition 2019

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/euraxess-prize-winners-falling-walls-lab-competitions-across-asean