วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
July 9, 2019
EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
July 30, 2019

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่:
https://www.nrms.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับทุน ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

   คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย

ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS